Společnost vznikla v roce 1990 a od počátku své činnosti se věnovala realizaci strojně montážních prací. Již v této době společnost realizovala každou zakázku komplexně tzn. od projektové přípravy a případně demontáže, realizaci dodávek a montažních prací. V současné době se společnost soustředí na výrobu a montáž nerezových cisteren na dodané podvozky.

Výrobní program firmy

  • Výroba a montáž nerezových cisteren na dodané podvozky
  • Výroba a montáž tlakových i netlakových pivních tanků
  • Výroba a montáž ocelových konstrukcí dle výkresové dokumentace
  • Výroba tlakových nádob z oceli, nerezových materálů stabilních a nestabilních
  • Montáž rozvodů stlačeného vzduchu, pitné vody – pozinkované materiály, plasty
  • Výroba a montáž schodů a zábradlí